Quý khách hàng có thể xem danh mục sản phẩm hóa chất sinh hóa

HÃNG ERBA-ĐỨC (Bấm để xem)

HÃNG CORMAY-BA LAN (Bấm để xem)

 

 

DOWNLOAD GIÁ TRỊ CHUẨN

Para 12 Plus (Máu chuẩn 22 thông số)

Dung dịch máu chuẩn cho máy 22 thông số. Phù hợp với các thiết bị huyết học như CellDyn 3200, CellDyn Ruby, CellDyn 3500/3700…

+ BẢNG GIÁ TRỊ QC (File PDF)

      Bấm vào đây để truy cập

Kéo xuống mục ARCHIVED ASSAYS chọn Lot cần xem hoặc tải về.

+ FILE NÉN GIÁ TRỊ QC (Chép vào Disk CD hoặc USB)

      Bấm vào đây để truy cập

Kéo xuống mục ASSAY ZIP FILE DOWNLOADS chọn đúng số Lot tải về.

       

Para 12 Extend (Máu chuẩn 18 thông số)

Dung dịch máu chuẩn cho máy 18 thông số. Phù hợp với các thiết bị huyết học như CellDyn 1700, CellDyn CD1800...

+ BẢNG GIÁ TRỊ QC (File PDF)

      Bấm vào đây để truy cập 

Kéo xuống mục ARCHIVED ASSAYS chọn đúng số Lot tải về hoặc xem.

+ FILE NÉN GIÁ TRỊ QC (Chép vào Đĩa mềm(không còn sử dụng))

       Bấm vào đây để truy cập

Kéo xuống mục ASSAY ZIP FILE DOWNLOADS (ABBOTT® CELL-DYN 1700 & 1800 ONLY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

0903734997

popup

Số lượng:

Tổng tiền: